Fysiotherapiepraktijk Mentink

medewerkers


Marijn Mentink
Dry Needling
Ergonomie
Fysiotherapie
Manuele therapie
OriGENE therapie
Sportfysiotherapie

Marijn Mentink startte in 1985 met zijn praktijk aan de Westvest in Schiedam.

In 1994 is de praktijk verplaatst naar de Tuinlaan, in 2000 naar de Westerkade 28 en uiteindelijk in 2007 naar de Westerkade 24a.  

Marijn begon zijn praktijk zonder patiëntenbestand en ziekenfondscontracten. In de loop van de tijd groeide zijn praktijk uit tot een bloeiende en uitgebreide fysiotherapiepraktijk voor verschillende specialisaties. Tevens werkt er een ergotherapeut en een caesartherapeut in de praktijk en is er (sport)massage, hotstone massage en voet-reflexmassage mogelijk bij een ervaren masseur.

Vanwege behoefte aan meer ruimte om meerdere specialisaties aan te kunnen bieden, ging Marijn op zoek naar een nieuw groot pand in de binnenstad van Schiedam. Dat bracht hem op het idee om verschillende diensten van gezondheidszorg in één pand te huisvesten. Een voormalig pakhuis uit de 18e eeuw aan de Westerkade bleek hiervoor een uitstekende ruimte te zijn. Na een grondige renovatie die twee jaar duurde, werd het oude pakhuis volledig heringericht naar moderne maatstaven om de beoogde medische zorgverlening zo efficiënt mogelijk aan te kunnen bieden. In 2007 werd het Medisch Centrum Schiedam geopend. Het centrum huisvest inmiddels 5 huisartsenpraktijken, een apotheek en een fysiotherapiepraktijk met oefenzaal.

Marijn is gespecialiseerd in manuele therapie, handrevalidatie, sportfysiotherapie en dry needling. Op dit moment richt hij zich grotendeel op sportfysiotherapie en manuele therapie. Hij behandelt veel patiënten met sportblessures en met rug- en nekklachten. Tevens behandelt hij regelmatig mensen met hoofdpijn die na behandeling beduidend minder of zelden nog hoofdpijnklachten hebben. Ook kunnen bij hem mensen terecht die last hebben of krijgen van ergonomische klachten of RSI door een langdurig verkeerde zithouding. In samenwerking met MCM Corpus leert Marijn werknemers hoe zij met "goed zitten" zich de juiste werkhouding achter hun bureau kunnen aanmeten en op welke manier een ergonomisch verantwoorde werkplek ingericht moet worden. Sinds mei 2011 is Marijn OriGENE gecertificeerd en is er in de praktijk een OriGENE behandelapparaat aanwezig voor met name mensen met chronische rugklachten.

Marijn is tevens gespecialiseerd in Dry Needling. Dry Needling is het inbrengen van een naaldje op het juiste triggerpoint, waardoor de spier zich even lokaal aanspant. Daarna ontspant de spier zich weer en kunt u gemakkelijker bewegen. In combinatie met oefeningen en gerichte adviezen wordt op deze manier de verbeterde situatie getracht te behouden.

 


Alexandra Pennock
Fysiotherapie
Manuele lymfedrainage en Oedeemtherapie

Alexandra Pennock-Mansoer is haast vanaf het begin werkzaam als fysiotherapeut bij  de praktijk. Ze heeft een brede ervaring in verschillende facetten van fysiotherapie. Nu richt ze zich meer op lymfedrainage en oedeemtherapie. Hierbij gaat het tijdens de behandeling om massage en compressietherapie met behulp van zwachtels. Het optimale resultaat wordt vaak behaald in combinatie met het op maat aanbrengen van elastische steunkousen. Daarnaast ligt haar aandachtsveld ook bij het begeleiden van oncologische patiënten die rondom hun behandelingen extra fysiotherapeutische begeleiding en advies nodig hebben.


Inge Los
Fysiotherapie
OriGENE therapie

Inge Los werkt al langere tijd als fysiotherapeut en sinds mei 2011 als gecertificeerd OriGENE therapeut. Sinds 2007 is zij verbonden aan fysiotherapie Mentink.  Ze behandelt mensen individueel of in een groep voor actieve revalidatie en sportblessures. Haar interesse ligt vooral bij het behandelen van spanning- en stressgerelateerde klachten, of van niet verklaarbare pijn en vermoeidheid. In 2010 studeerde Inge af als psycholoog. Naast haar parttime werkzaamheden als fysiotherapeut werkt zij als psycholoog bij een grote GGZ-instelling in de regio Rijnmond.

 

 


Maartje van Ginkel-Boom
Fysiotherapie
OriGENE therapie

Maartje Boom werkt sinds 2010 als fysiotherapeut bij de praktijk, waar ze direct na haar afstuderen als fysiotherapeut in dienst trad. Zij is tevens een gecertificeerd OriGENE therapeut.  Zij behandelt iedereen met chronische en tijdelijke klachten. Bij elke patiënt probeert ze zoveel mogelijk de klacht te verhelpen op basis van de input die een patiënt over de klacht geeft. Vaak heeft een klacht te maken met een bepaalde manier van houding en bewegen. Maartje adviseert in de richting van een gezonde levensstijl, om daarmee bepaalde klachten te verhelpen en voortaan te voorkomen. Zij helpt mensen wegwijs te maken in een gezonde levensstijl en leert ze hen bijvoorbeeld tijdens sportbegeleiding beter en gezonder met hun lichaam om te gaan. Tevens is Maartje gecertificeerd om begeleide looptraining te geven bij Claudicatio Intermittens, in de volksmond beter bekend als "etalagebenen".

 


Perry van Stek
Fysiotherapie
OriGENE therapie
Sportfysiotherapie

Bea van Haren

Bea van Haren is sinds juli 2017 werkzaam als administratief medewerkster in de praktijk.